പ്രകാശൻ പൊളിച്ചു

‘ ഇത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ‘, ഒരു ശരാശരി മലയാളിക്ക് സംശയം തോന്നാം, മലയാള ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്രീനിവാസാൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം ‘ഞാൻ പ്രകാശൻ ‘ ന്റെ ട്രൈലെർ മലയാളികൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫഹദ് എന്ന നടന്റെ അപാരമായ അഭിനയ മികവിന്റെ നേർസാക്ഷ്യം കൂടിയാണ് ഈ ട്രൈലെർ. Continue reading “പ്രകാശൻ പൊളിച്ചു”

Make Money Online – Top 5 Working Methods

It’s now the digital era. Everything under the sun has its existence in the digital world. If job/business has moved to its digital form, definitely money/earnings have also its clear existence in the digital world. So making money online is not a dream nowadays. There are peoples who make good amount of money online sitting and working from their home. You can count me as one of them, I use to make around $700 – $1000 in a month from my online business. I will tell you those tips and tricks in this blog in short hope this is going to help you a lot.

Continue reading “Make Money Online – Top 5 Working Methods”

My Experience with StartApp Ad Network (With Email Proof)

If I say my experience in one sentence –  “StartApp simply took away my money($285) at the time of my payout”.

( Using the word ‘Cheat’ in this context is because it is the most appropriate word according to my experience which can best describe these type of situations )

I was first afraid to try some different ad network other than AdMob since  I heard there are several cheaters around. Still, I was excited to try some other advertising and monetization network. Meanwhile googling for some android app monetization ad networks, StartApp came into my front, But later only at the time of payout I understood I was cheated by them and I lost what my app earned from their ads. Here is my bad life experience with StartApp with email screenshot proofs from their so-called support team.

Continue reading “My Experience with StartApp Ad Network (With Email Proof)”